Rettelser
NO IMAGE
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1366 Riktig navn på en av forfatterne skal være Egil Bakkeheim. Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.
NO IMAGE
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1470 Riktig navn i følgende setning skal være: Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi...
NO IMAGE
07.06.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 649 I Tidsskriftet nr. 7/2016 skal det stå følgende under Universitetet i Bergen, Kristin Modalsli Sand: Veiledere: Jana Midelfart Hoff, Lars Thomassen, Halvor Næss...
07.06.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 724 – 6 I Tidsskriftet nr. 8/2016 s. 724, 1. kolonne, 3. siste linje skal «også» fjernes fra setningen. Det skal stå: Selv om det senere viste seg at antistoffene...
NO IMAGE
01.12.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1798 I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1798, andre mellomtittel stå: Tas i bruk fra våren 2016 På samme side skal siste avsnitt byttes ut med følgende tekst:...
NO IMAGE
01.12.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1768 I Tidsskriftet nr. 19 skal det på s. 1768 øverst i bokinformasjonen stå: Oslo: Eget forlag, 2015. Pris NOK 150 Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
NO IMAGE
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056 – 9 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2056 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...
NO IMAGE
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2060 – 3 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2060 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...
NO IMAGE
25.08.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 846 – 8. I intervjuet med Kjetil Søreide i Tidsskriftet nr. 9/2015 skal det i 1. linje i 3. avsnitt på s. 846 stå: Han bor på Stokka i Stavanger… Og i det femte...
NO IMAGE
25.08.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1152 – 3 I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2015 s. 1152 og 1153 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Kåre Kivijärvi/BONO 2015 Vi beklager feilen, den er rettet på nett.