Ny doktoravhandlinger

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 649

I Tidsskriftet nr. 7/2016 skal det stå følgende under Universitetet i Bergen, Kristin Modalsli Sand:

Veiledere: Jana Midelfart Hoff, Lars Thomassen, Halvor Næss og Ulrike Waje-Andreassen.

Dette er rettet på nett.

Anbefalte artikler