Ny doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 649

  I Tidsskriftet nr. 7/2016 skal det stå følgende under Universitetet i Bergen, Kristin Modalsli Sand:

  Veiledere: Jana Midelfart Hoff, Lars Thomassen, Halvor Næss og Ulrike Waje-Andreassen.

  Dette er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media