God startbok i kognitiv terapi

Per Vaglum Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1470

Riktig navn i følgende setning skal være:

Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi, Aaron Beck, oppdaget at et bestemt tankemønster kunne vedlikeholde en depresjon hos enkelte pasienter.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler