God startbok i kognitiv terapi

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1470

Riktig navn i følgende setning skal være:

Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi, Aaron Beck, oppdaget at et bestemt tankemønster kunne vedlikeholde en depresjon hos enkelte pasienter.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler