God startbok i kognitiv terapi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1470

  Riktig navn i følgende setning skal være:

  Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi, Aaron Beck, oppdaget at et bestemt tankemønster kunne vedlikeholde en depresjon hos enkelte pasienter.

  Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media