Selvmord og psykiske lidelser

Rettelser Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70

  I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er:

  I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – 30 år) (11) inngikk kun menn som ikke hadde vært i kontakt med psykisk helsevern, og som ikke tidligere hadde gjort selvmordsforsøk.

  Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media