Nye modeller for utvikling av legemidler for fattige land

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2016 – 8

  I kronikken i Tidsskriftet nr. 20/11, s. 2016, tredje spalte, skal det i første setning under mellomtittelen stå: Verdens helseorganisasjon (WHO) opprettet i 2006 et sekretariat for folkehelse, innovasjon og immaterielle rettigheter.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media