Maktskiftet

Stine Bjerkestrand Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 125

I lederen i Tidsskriftet nr. 2/2012 s. 125 skal fjerde avsnitt begynne slik: Dagen etter, 20. oktober, slippes Jørgen Jelstads bok De bortgjemte – om hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom (9). Jelstad har fulgt Fluge og medarbeidere tett mens de gjennomførte studien.

Oppslagsdato på referanse 1, 2 og 3 skal være 16.1.2012.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler