Frank Becker Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 136

I Tidsskriftet nr. 2/2012 s. 136 skal stå:

Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har fått betalt for fagvurdering av den i kommentaren omtalte rapporten.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler