Kun talespråk eller også tegnspråk?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 136

  I Tidsskriftet nr. 2/2012 s. 136 skal stå:

  Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har fått betalt for fagvurdering av den i kommentaren omtalte rapporten.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media