RhD-immunisering i svangerskap

Çiğdem Akalın Akkök , Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 724 – 6

I Tidsskriftet nr. 8/2016 s. 724, 1. kolonne, 3. siste linje skal «også» fjernes fra setningen. Det skal stå: Selv om det senere viste seg at antistoffene reagerte med ubeslektede erytrocyttantigener, hadde man oppklart patogenesen bak hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt (HSFN) (8, 9).

I figur 1 s. 725 er årsperiodene byttet om. Riktig figur skal være:

Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

Anbefalte artikler