RhD-immunisering i svangerskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 724 – 6

  I Tidsskriftet nr. 8/2016 s. 724, 1. kolonne, 3. siste linje skal «også» fjernes fra setningen. Det skal stå: Selv om det senere viste seg at antistoffene reagerte med ubeslektede erytrocyttantigener, hadde man oppklart patogenesen bak hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt (HSFN) (8, 9).

  I figur 1 s. 725 er årsperiodene byttet om. Riktig figur skal være:

  Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media