En syv måneder gammel jente med svette føtter

Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkeheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1366

Riktig navn på en av forfatterne skal være Egil Bakkeheim.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler