Lokalbehandling av akne

Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 33 – 4

På side 33 tredje spalte, linje 20, skal det stå: Ansiktet bør renses med et rensemiddel med pH omkring 6,5 morgen og kveld samt etter fysisk belastning …

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler