Lennox-Gastauts syndrom – forløp og behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011, 131: 24 – 7.

  I nr. 1/2011 på side 27 etter brødteksten skulle det stått:

  Vi takker Hrisimir Kostov for tillatelse til bruk av EEG-bildene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media