Skadelig bruk av legemidler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1768

  I Tidsskriftet nr. 19 skal det på s. 1768 øverst i bokinformasjonen stå:

  Oslo: Eget forlag, 2015.

  Pris NOK 150

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media