Skadelig bruk av legemidler

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1768

I Tidsskriftet nr. 19 skal det på s. 1768 øverst i bokinformasjonen stå:

Oslo: Eget forlag, 2015.

Pris NOK 150

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler