Er surrogatendepunkt i kliniske studier nyttige?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1128 – 9

  I Tidsskriftet nr. 11/2014 s. 1129 er b og c i figur 2 blitt like. Riktig figur skal være:

  Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media