Notiser
NO IMAGE
20.08.2002
Stor kreftøkning mot 2020 Antall krefttilfeller i Norge vil øke med 42 % for menn og 36 % for kvinner mot 2020, viser beregninger fra de nordiske kreftregistrene. Den største økningen tilskrives den...
NO IMAGE
10.08.2002
Sykehus må sikre at misbrukere ivaretas Fylkeslegen i Oslo Anne Berit Gunbjørud ber sykehusene gå gjennom retningslinjer og praksis for å sikre at rusmisbrukende pasienter får den behandling de har...
NO IMAGE
30.06.2002
– Bedre helsetilbud med interkommunale «helsekommuner» Mange kommuner er for små til å ivareta viktige helsetjenester. Forpliktende interkommunalt samarbeid i «helsekommuner» kan sikre at...
NO IMAGE
20.06.2002
Primærmedisinsk uke 2002 Fra soloppgang til solnedgang – fra øst til vest i livet er temaet for årets primærmedisinske uke. Temaet spiller på menneskelivets ytterpunkter omkring fødsel og død og de...
NO IMAGE
10.06.2002
Pustetest for å oppdage magesår Pustetester for å påvise Helicobacter pylori er like effektive og sikre som endoskopi, viser en studie publisert i BMJ (2002; 324: 999). Ikke-invasive pustetester er...
NO IMAGE
30.05.2002
Foretaksstrukturen legges om i Helse Øst Til høsten skal Helse Øst RHF vedta fremtidig struktur og funksjonsfordeling. Prosjektarbeidet er fordelt på sju grupper fra tre geografiske områder (Oslo,...
NO IMAGE
20.05.2002
Iktyosens historie i Norge En historisk gjennomgang av hudsykdommen iktyose er utgangspunktet for et videofilmet foredrag av Tobias Gedde-Dahl jr. Gedde-Dahl er spesialist i medisinsk genetikk og...
NO IMAGE
10.05.2002
Rettshjelpsordningen for leger Legeforeningens medlemmer kan gjennom retts­hjelps­ord­nin­gen søke­ ­om støtte til juridisk bistand i saker som hovedsakelig kan knyttes til legens yrkesutøvelse,...
NO IMAGE
30.04.2002
Pasienter vil ha velkledde leger Pasienter flest foretrekker at legen de går til er velkledd, viser en undersøkelse foretatt ved Stanford University (Arch Dermatol 2002; 138: 463–6). 275 pasienter...
NO IMAGE
10.04.2002
Flere helseforetak på nett Helse Øst, Helse Nord og Helse Sør har løsrevet seg fra Helsedepartementets nettsider og utviklet sine egne Internett-sider. Helse Midt-Norge og Helse Vest lar foreløpig...