Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Respekt for menneskerettighetene

  Respekt for menneskerettighetene

  Flere hundre leger støtter en sultestreik i tyrkiske fengsler som en protest mot tortur og umenneskelige forhold. Verdens legeorganisasjon har tatt avstand fra all form for krenkelse av menneskerettighetene. Organisasjonen mener at personer som sultestreiker ikke skal tvangsfores eller gis medisiner uten deres uttrykte samtykke.

  Fortsatt mot boksing

  Fortsatt mot boksing

  Verdens legeorganisasjon anser ikke boksing som en sport fordi all aktivitet i boksing har til hensikt å skade motstanderen, noe som kan forårsake alvorlige skader eller død.

  Smittsomme sykdommer i fengsler

  Smittsomme sykdommer i fengsler

  På grunn av den store økningen av overførbare sykdommer i fengsler, særlig tuberkulose og AIDS, har Verdens legeforening utviklet retningslinjer til hjelp for leger og myndigheter. Fanger skal ha krav på de samme rettigheter som andre pasienter, og det skal særlig tas hensyn for å forebygge infeksjoner.

  Nytt om forhandlinger?

  Nytt om forhandlinger?

  Har du oppnådd resultatet i forhandlinger lokalt som du tror andre kan ha interesse av? Lag et kort notat og legg det på Legeforeningens forhandlingsdatabase som er opprettet på foreningens nettsider, som hjelpemiddel for medlemmer og tillitsvalgte. For å plassere informasjon på databasen trenger du passord. Kontakt nettredaksjonen over telefon eller Internett, så får du oppgitt passord. Hvis du har glemt passordet, kan også nettredaksjonen bistå: nettredaksjonen@legeforeningen.no eller telefon 23 10 91 72 eller 23 10 90 55.

  Åtte av ti besvarte fastlegeskjema

  Åtte av ti besvarte fastlegeskjema

  Nesten 2,6 millioner innbyggere (76 %) hadde besvart på fastlegeskjemaet da fristen gikk ut 1. mars. Rikstrygdeverket betegner svarprosenten som langt høyere enn forventet. En av ti innbyggere har svart over Internett, mens en av 20 hadde brukt telefonen. Hele 85 % brukte returkonvolutten og vanlig postgang. Rikstrygdeverket opplyser at arbeidet med å håndtere svarene og tildele fastlege til innbyggerne er i rute. Alle som har ønsket seg en fastlege, vil får svar i løpet av mai

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media