Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Pasientbro med i erstatningsordning

  Pasientbro med i erstatningsordning

  I Tidsskriftets nr. 2/2001 uttaler Gerd Vandeskog i Sosial- og helsedepartementet at Norsk pasientskadeerstatning ikke omfattes av hva som skjer i utlandet, og at det derfor må opprettes egne forsikringsordninger for pasientgruppen som tar del i milliarden Stortinget har bevilget.

  Artikkelen gir ikke korrekt informasjon på dette punktet. Rolf Gunnar Jørstad, avdelingsdirektør og nestleder i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplyser at ordningen ble utvidet fra 11.12. 2000 til å omfatte pasienter som behandles i utlandet, når behandlingen administreres av Rikstrygdeverket.

  Fra 15. januar i år ble prosjektet Kjøp av helsetjenester i utlandet formelt etablert i Rikstrygdeverkets regi. Tidsskriftet presiserer at uttalelsen fra Vandeskog ble avgitt før departementet i desember i fjor hadde kontakt med NPE og tok opp utvidelse av erstatningsordningen.

  Godkjente kurs på Internett

  Godkjente kurs på Internett

  Visste du at du kan ta godkjente kurs på Internett? Besøk LUPIN (Legeforeningens utdanning på Internett) www.lupin.legeforeningen.no

  Der finnes fire kurs godkjent for forskjellige spesialiteter.

    Mer informasjon kan du få ved å kontakte kjersti.ekstrom@legeforeningen.no eller bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media