Notiser
NO IMAGE
20.03.2002
80% angrer på den første røyken Åtte av ti røykere ville aldri ha begynt å røyke hvis de skulle tatt beslutningen på nytt. Men de tror det er lett å slutte. Det viser en undersøkelse blant 893...
NO IMAGE
28.02.2002
www.legeforeningen.no som startside på Internett? Ved å velge Startside i den grå menyen til høyre på Legeforeningens Internett-side ( www.legeforeningen.no ) gjør du siden til din startside på...
NO IMAGE
20.02.2002
Regjeringens store sjanse «Evalueringen av Norges forskningsråd gir regjeringen en enestående sjanse til å se det FoU-finansierende apparat i sammenheng, og lansere de endringer man måtte ønske,»...
NO IMAGE
10.02.2002
Røykeslutt på data Legeforeningen og datafirmaet Diagnostica har utviklet et dataprogram for strukturert røykeavvenning. Programmet er myntet på allmennleger som driver røykeavvenning i sin praksis...
NO IMAGE
30.01.2002
Avdelingshåndbok i psykiatri på nett Den etterspurte avdelingshåndboken ved Distriktspsykiatrisk senter Vinderen er nå revidert og lagt ut på Internett. Blant annet inneholder den prosedyrer,...
NO IMAGE
20.01.2002
Henvisningsordningen mykes opp Det blir lettere å få oppfølging hos spesialist etter at Helsedepartementet har justert reglene for henvisning til spesialist, som ble innført samtidig med...
NO IMAGE
10.01.2002
Nefrektomi bedrer prognosen ved nyrekreft Median overlevelse var tre måneder lenger i en randomisert kontrollert undersøkelse av pasienter med nyrekreft med spredning. Hvorvidt nefrektomi forbedrer...
NO IMAGE
10.12.2001
Kystvakten oftest på oppdrag uten lege «Når nøden er størst, er hjelpen langt borte» står som motto for en undersøkelse om sykdom og skade blant fiskere og sjømenn i Barentshavet. Undersøkelsen...
NO IMAGE
30.11.2001
Overvekt øker også i utviklingsland Særlig i Midtøsten blir flere kvinner overvektige. En ny undersøkelse viser at ca. 37 % av kvinnene mellom 30 og 65 år i en landsbybefolkning på Vestbredden hadde...
NO IMAGE
20.11.2001
Kamp om å bli sentre for fremragende forskning 40 av 129 søknader er nå plukket ut til å være med i annen vurderingsrunde, ifølge Norges forskningsråd. Sentre for fremragende forskning er en ordning...