I dette nummer
06.06.2017
Fra redaktøren Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde. Den...
23.05.2017
Fra redaktøren Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles. Del data Russ søker hjelp hos lege Mai er russetid og eksamen. 19-åringer har økt forbruk av tjenester hos...
02.05.2017
Fra redaktøren Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag. Helse i hvert smil? Avansert behandling ved Parkinsons sykdom Pasienter med Parkinsons sykdom med store motoriske fluktuasjoner kan ha nytte...
30.03.2017
Fra redaktøren Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter. Klimakrisens muligheter Mest er best? Er det en sammenheng mellom pasientvolum og viktige...
21.03.2017
Fra redaktøren Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Psykiatriens indre konflikter eksponert Forberedende samtale i sykehjem...
07.03.2017
Fra redaktøren Forskning på demens får fortjente priser. Men effektiv behandling av tilstanden lar vente på seg. Glemsk og glemt Bruk av antibiotika ved sykehjem og sykehus Førstevalgsantibiotika...
16.02.2017
Fra redaktøren Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse. Fast lege til fast lønn Renovaskulær sykdom hos barn Renovaskulær hypertensjon hos barn gir få...
07.02.2017
Fra redaktøren Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge. Mor på en ny måte To verdener: sykehjem og sykehus Sykehjemsleger og sykehusleger har ulik...
02.02.2017
Fra redaktøren Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Falsk...
19.01.2017
Fra redaktøren Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Falsk...