LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Sex er en viktig del av livet til mange pasienter. Snakker vi for sjelden om det på legekontoret?

Snakk om sex

Hvordan øke deltagelsen i spørreundersøkelser?

Økonomiske incentiver som skrapelodd og lotteri økte ikke svarprosenten i en undersøkelse om risikofaktorer for kolorektal kreft, der nesten 6 800 personer i alderen 55 – 64 år fikk tilsendt et spørreskjema. Derimot økte purring og intervju per telefon deltagelsen i studien.

Er det slutt på dugnadsånden?

Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøkelse

Myasthenia gravis

Omkring 700 personer i Norge har myasthenia gravis. Sykdommen rammer selektivt transmisjon fra nerve til muskel og gir dermed muskelsvakhet. Diagnosen er basert på typiske symptomer, påvisning av antistoffer og nevrofysiologiske funn. Symptomatisk behandling med acetylkolinasehemmer er vanligvis effektivt.

Myasthenia gravis – diagnostikk og behandling

Herman Wedel Major og norsk psykiatri

Legen Herman Wedel Major (1814 – 54) var kritisk til samfunnets behandling av psykisk syke og sto bak sinnssykeloven av 1848 og opprettelsen av Gaustad Asyl i 1855. Ordningen med kontrollkommisjoner i psykisk helsevern består fortsatt, nesten 160 år senere. Majors personlighet, væremåte og virke beskrives ulikt av ulike kilder.

Psykiatrien inn i norsk medisin

Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren

Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning

Major og Schirmers Gaustad

«Mentalen» – fra mentalsykehus til dollhus i Bergen

Mindre butikk og mer fag

Foretaksmodellen for spesialisthelsetjenesten må endres. Dette var gjennomgangstonen under Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria i mai. «Mindre butikk og mer fag», som det ble sagt under debatten. Helseminister Bent Høie etterlyste sterkere prioriteringer som sikrer like prinsipper for hele tjenesten. Overbehandling, ledelse i primærhelsetjenesten og obligatorisk etterutdanning sto også på dagsordenen.

– Foretaksmodellen må endres

– Vi er stolte av dere og står med dere

– Vi er nødt til å prioritere bedre

Setter overbehandling på agendaen

Kommunene trenger bedre ledelse

Eventyrlige dager på Soria Moria

Obligatorisk etterutdanning må på plass

Årets MedHum-aksjon er i gang

Anbefalte artikler