Les mer ...

Artikkel

Fra redaktøren

Legenes streik for å beholde forsvarlige arbeidsforhold endte med tvungen lønnsnemnd. Pasientsikkerheten og kvaliteten i helseomsorgen er truet fra flere hold. Helsepersonellovens krav om at sykehusene skal tilrettelegge for at forsvarlighet ivaretas, synes å være glemt.

Kampen for forsvarlighet

Lege – livsstil eller yrke?

Sykehusleger er faglig dedikerte. Dette viser de bl.a. ved å jobbe hardt og mye. Men synet på legeyrket kan skape konflikter mellom yngre og eldre kolleger, og mange har et ambivalent forhold til selv å lede og å bli ledet. Dette fremgår av en kvalitativ studie med 48 sykehusleger. Idealet om den gode lege er under press.

Den gode legen – sterk og utholdende

Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt

Avrusning ved blandingsmisbruk

Bruk av flere rusmidler samtidig er blitt vanligere de siste tiårene og kompliserer avrusningen. Standardisert avrusning ved slikt blandingsmisbruk, basert på miljøterapi og symptomatisk behandling av abstinenssymptomer, kan gi høyere gjennomføringsgrad og færre komplikasjoner. Dette viser erfaringer fra Avgiftningsenheten ved Sørlandet sykehus.

Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk

Påvisning av alkoholbruk

Måling av biomarkører for alkoholinntak kan være nyttig ved oppfølging av personer med alkoholavhengighet eller alkoholrelatert sykdom. Ingen biomarkør kan brukes alene, men de kan komplettere hverandre og kombineres avhengig av hva man ønsker å vise.

Nye markører for påvisning av alkoholbruk

Leversykdom med sen diagnose

Den endelige diagnosen til en pasient i 20-årene med icterus og smerter i muskler og ledd ble først avklart etter at han hadde frisknet til, og etter at fastlegen og pasienten sammen søkte på internett.

Hepatitt E – en neglisjert sykdom i Norge

En pasient i 20-årene med icterus og smerter i ledd og muskler

Anbefalte artikler