()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Legenes streik for å beholde forsvarlige arbeidsforhold endte med tvungen lønnsnemnd. Pasientsikkerheten og kvaliteten i helseomsorgen er truet fra flere hold. Helsepersonellovens krav om at sykehusene skal tilrettelegge for at forsvarlighet ivaretas, synes å være glemt.

  Kampen for forsvarlighet

  Lege – livsstil eller yrke?

  Lege – livsstil eller yrke?

  Sykehusleger er faglig dedikerte. Dette viser de bl.a. ved å jobbe hardt og mye. Men synet på legeyrket kan skape konflikter mellom yngre og eldre kolleger, og mange har et ambivalent forhold til selv å lede og å bli ledet. Dette fremgår av en kvalitativ studie med 48 sykehusleger. Idealet om den gode lege er under press.

  Den gode legen – sterk og utholdende

  Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt

  Avrusning ved blandingsmisbruk

  Avrusning ved blandingsmisbruk

  Bruk av flere rusmidler samtidig er blitt vanligere de siste tiårene og kompliserer avrusningen. Standardisert avrusning ved slikt blandingsmisbruk, basert på miljøterapi og symptomatisk behandling av abstinenssymptomer, kan gi høyere gjennomføringsgrad og færre komplikasjoner. Dette viser erfaringer fra Avgiftningsenheten ved Sørlandet sykehus.

  Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk

  Påvisning av alkoholbruk

  Påvisning av alkoholbruk

  Måling av biomarkører for alkoholinntak kan være nyttig ved oppfølging av personer med alkoholavhengighet eller alkoholrelatert sykdom. Ingen biomarkør kan brukes alene, men de kan komplettere hverandre og kombineres avhengig av hva man ønsker å vise.

  Nye markører for påvisning av alkoholbruk

  Leversykdom med sen diagnose

  Leversykdom med sen diagnose

  Den endelige diagnosen til en pasient i 20-årene med icterus og smerter i muskler og ledd ble først avklart etter at han hadde frisknet til, og etter at fastlegen og pasienten sammen søkte på internett.

  Hepatitt E – en neglisjert sykdom i Norge

  En pasient i 20-årene med icterus og smerter i ledd og muskler

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media