Les mer ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det er snart 130 år siden kvinnene begynte sitt inntog på medisinstudiet. Nå er mennenes utmarsj godt i gang.

Balansekunst

For mye styrketrening skader

Rabdomyolyse kjennetegnes av akutt skade på tverrstripet muskulatur med påfølgende frigjøring av kreatinkinase og andre bestanddeler fra myocyttene. Tilstanden kan opptre etter traume, større operasjoner og infeksjoner, men også etter intens trening, særlig styrketrening. Antall innleggelser av pasienter med treningsindusert rabdomyolyse er økende. Dette viser to studier fra Lørenskog og Stavanger.

Treningsindusert rabdomyolyse

Økning i antall pasienter med treningsindusert rabdomyolyse?

Treningsutløst rabdomyolyse – en ny tendens?

Nye og gamle antikoagulasjonsmidler samtidig?

Kombinasjon av nye antikoagulasjonsmidler og platehemmere er i hovedsak kun indisert ved akutt koronarsyndrom og behov for koronarstent hos pasienter som trenger antikoagulasjonsbehandling pga. atrieflimmer eller venøs tromboembolisme. I de fleste andre tilfeller bør denne type kombinasjonsbehandling unngås pga. blødningsfaren.

Nyttig og nødvendig om nye antikoagulasjonsmidler

Nye antikoagulasjonsmidler i kombinasjon med platehemmere

Monitorering ved bruk av nye antikoagulasjonsmidler

Kan serumkonsentrasjonsmålinger være et nyttig hjelpemiddel for å sikre tryggere pasientbehandling ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene?

Nyttig og nødvendig om nye antikoagulasjonsmidler

Tryggere behandling med serumkonsentrasjonsmåling av de nye antikoagulasjonsmidlene?

Noe å lære av

En kvinne med nevrofibromatose med vedvarende infeksjonstegn utviklet multiple aneurismer og blødninger fra flere arterielle kar. En mann fikk spontant oppståtte sterke smerter i høyre lår og kne. Les og lær om to pasienter innlagt i sykehus i henholdsvis Trondheim og Østfold.

En kvinne med nevrofibromatose, infeksjonstegn og blødninger

En mann i 40-årene med smerter i høyre lår og kne

Anbefalte artikler