()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Det er snart 130 år siden kvinnene begynte sitt inntog på medisinstudiet. Nå er mennenes utmarsj godt i gang.

  Balansekunst

  For mye styrketrening skader

  For mye styrketrening skader

  Rabdomyolyse kjennetegnes av akutt skade på tverrstripet muskulatur med påfølgende frigjøring av kreatinkinase og andre bestanddeler fra myocyttene. Tilstanden kan opptre etter traume, større operasjoner og infeksjoner, men også etter intens trening, særlig styrketrening. Antall innleggelser av pasienter med treningsindusert rabdomyolyse er økende. Dette viser to studier fra Lørenskog og Stavanger.

  Treningsindusert rabdomyolyse

  Økning i antall pasienter med treningsindusert rabdomyolyse?

  Treningsutløst rabdomyolyse – en ny tendens?

  Nye og gamle antikoagulasjonsmidler samtidig?

  Nye og gamle antikoagulasjonsmidler samtidig?

  Kombinasjon av nye antikoagulasjonsmidler og platehemmere er i hovedsak kun indisert ved akutt koronarsyndrom og behov for koronarstent hos pasienter som trenger antikoagulasjonsbehandling pga. atrieflimmer eller venøs tromboembolisme. I de fleste andre tilfeller bør denne type kombinasjonsbehandling unngås pga. blødningsfaren.

  Nyttig og nødvendig om nye antikoagulasjonsmidler

  Nye antikoagulasjonsmidler i kombinasjon med platehemmere

  Monitorering ved bruk av nye antikoagulasjonsmidler

  Monitorering ved bruk av nye antikoagulasjonsmidler

  Kan serumkonsentrasjonsmålinger være et nyttig hjelpemiddel for å sikre tryggere pasientbehandling ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene?

  Nyttig og nødvendig om nye antikoagulasjonsmidler

  Tryggere behandling med serumkonsentrasjonsmåling av de nye antikoagulasjonsmidlene?

  Noe å lære av

  Noe å lære av

  En kvinne med nevrofibromatose med vedvarende infeksjonstegn utviklet multiple aneurismer og blødninger fra flere arterielle kar. En mann fikk spontant oppståtte sterke smerter i høyre lår og kne. Les og lær om to pasienter innlagt i sykehus i henholdsvis Trondheim og Østfold.

  En kvinne med nevrofibromatose, infeksjonstegn og blødninger

  En mann i 40-årene med smerter i høyre lår og kne

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media