LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Legeforeningens landsstyremøte 2016 vedtok lovendringer som gjør Tidsskriftets redaksjonelle integritet enda tydeligere. Det vil tjene både Tidsskriftet, Legeforeningen og norske leger

Tydeligere og bedre

Barn og unge med nedsatt syn

Mer enn halvparten av barn og unge med nedsatt syn har andre funksjonsvansker, oftest motoriske eller kognitive problemer. Om lag en tredel er blinde. Hyppigste årsaker til nedsatt syn er nevrooftalmologisk sykdom og sykdom som rammer retina og øyeeplet. Dette viser en gjennomgang av medisinske data fra de fylkesvise synspedagogiske sentrene.

Et registrert behov

Nedsatt syn hos barn og unge i Norge

Mendelsk randomisering – hva er det?

Epidemiologiske funn må tolkes. Epidemiologer er som regel forsiktige med å fastslå at man har funnet en årsakssammenheng, blant annet pga. mulig konfunderende faktorer. Ved mendelsk randomisering, basert på fordelingen av genetiske varianter, begrenses slike feilkilder. Metoden kan bidra til å avdekke påvirkbare sykdomsårsaker.

Epidemiologi på nye måter

Mendelsk randomisering – genetisk tilnærming til epidemiologisk metode

Anti-NMDA-reseptorencefalitt

I 2007 ble det for første gang beskrevet et klinisk syndrom forårsaket av autoantistoffer rettet mot N-metyl-D-aspartatreseptoren i hjernen. Tilstanden starter gjerne med vrangforestillinger, hallusinasjoner eller mani, men etter hvert utvikles også nevrologiske symptomer. Tilstanden bør utelukkes hos pasienter med nyoppstått psykose. Prognosen er god med riktig behandling.

Anti-NMDA-reseptorencefalitt

Ulcerøs kolitt med komplikasjoner

Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som får immunsupprimerende behandling, kan utvikle flere komplikasjoner. Les og lær om en slik pasient som ble innlagt pga. mistanke om forverring av sin tarmsykdom.

En mann i 30-årene med ulcerøs kolitt og pancytopeni

Anbefalte artikler