LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Myggen stikker, og noen stikkes oftere enn andre. Konsekvensene av zikaepidemien rammer kvinner, og fattige gravide rammes hardest

Zika – mer enn uflaks

Endoskopisk kirurgi

Endoskopisk kirurgi i mage-tarm-kanalen ble utviklet i 1990-årene som et minimalt invasivt alternativ til åpen eller laparoskopisk kirurgi. Pasienten kan skånes for komplikasjoner, men teknikkene tar tid å lære og krever at legen får trening og erfaring.

Endoskopisk kirurgi

Reseksjon for oesophaguscancer

Kirurgi anses som nødvendig for å oppnå kurasjon ved oesophaguscancer. Inngrepet utføres i økende grad ved minimal tilgang for å oppnå færre komplikasjoner enn ved åpen kirurgi. Operasjonsteknikken har vist seg å ha lav andel alvorlige komplikasjoner og god femårsoverlevelse.

Reseksjon for oesophaguscancer – komplikasjoner og overlevelse

Gastroparese

Gastroparese er en underdiagnostisert og alvorlig motilitetsforstyrrelse i magesekken. En rekke tilstander kan lede til gastroparese, den hyppigste årsaken er diabetes mellitus. Når en eventuell tilgrunnliggende tilstand er optimalt behandlet, er målsettingen best mulig symptomlindring.

Gastroparese – årsaker, diagnostikk og behandling

Hjerteinfarkt før og nå – et 50-årsperspektiv

Forståelsen av hjerteinfarkt har endret seg drastisk de siste 50 årene og er et eksempel på hvor rask utviklingen av kunnskap har vært i store deler av medisinen. – Det må snart komme et generelt krav til videreutdanning for alle leger, mener Knut Gjesdal, som er professor emeritus ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Vi må vise ydmykhet overfor våre etablerte sannheter og erkjenne at mange av dem står for snarlig fall, skriver han.

Hjerteinfarkt før og nå – et 50 års perspektiv

Anbefalte artikler