Les mer ...

Artikkel

Fra redaktøren

Dagens narkotikapolitikk har usosiale konsekvenser, er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes

Stoff, straff og sosial smitte

Blodcellesykdom med genfeil

Myeloproliferativ neoplasi er en fellesbetegnelse på sykdommer med økt produksjon av myeloide cellerekker, ofte assosiert med en punktmutasjon i JAK2-genet. Av 803 pasienter som ble undersøkt ved Haukeland universitetssykehus i perioden 2006 – 12, hadde om lag en femdel en slik mutasjon. Pasienter med og uten mutasjon hadde sykdom med ulik klinisk og biokjemisk fenotype.

Myeloproliferative neoplasiar og JAK2-mutasjonar

Legers ansvar for tryggere trafikk

Leger har mye å bidra med i arbeidet for å forebygge trafikkulykker. Ved utstedelse av helseattest til førerkort kan legen advare og gi råd om bilkjøring, og i visse tilfeller har legen en plikt til å melde pasienter til Fylkesmannen. Å rekvirere obduksjon kan avklare årsaker til trafikkulykker. Mer forskning om ulykker i trafikken er nødvendig.

Trygg trafikk

Forebygging av trafikkulykker – helsepersonell har en rolle

Nye førerkortregler gir fastlegene en større rolle

Idiopatisk intrakranial hypertensjon

Ved nyoppstått hodepine som skiller seg fra tidligere hodepineplager, må idiopatisk intrakranial hypertensjon vurderes. Diagnosen stilles på grunnlag av objektive synsforandringer, MR-undersøkelse og måling av spinalvæsketrykk. Tilstanden, som er forbundet med overvekt, behandles med vektreduksjon og legemidler, men ved økende synsfeltsutfall kan nevrokirurgisk inngrep være nødvendig.

Idiopatisk intrakranial hypertensjon

Med omsorg for de kriminelle

Rus, psykisk sykdom og kriminalitet har vært hennes yrkesliv. Randi Rosenqvist, psykiater og nestor i norsk rettspsykiatri, har nesten bare jobbet med de farligste og sykeste blant oss. – Folk skjønner ikke hvor dårlig de dårligste fungerer. Jeg forventer ikke varme, men økt forståelse, sier hun.

De svakeste blant oss

Anbefalte artikler