Les mer ...

Artikkel

Fra redaktøren

Drømmen om medisinske gjennombrudd må aldri gå på bekostning av pasientenes sikkerhet

Ingen snarvei til suksess

Da digitoksin ble byttet ut med digoksin

Antall forgiftninger med digitalis økte etter at digitoksin ble avregistrert og pasientene måtte bytte digitalispreparat. Dette viser en analyse av data fra Giftinformasjonen, RELIS og Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus for perioden 2011 – 14. Hvilken lærdom kan man trekke av dette legemiddelskiftet?

Digitalisering ad modum Statens legemiddelverk

Legemiddelsikkerhet ved bytte av digitalispreparat i Norge

Utmattelse ved inflammatorisk tarmsykdom

Fatigue kan være et betydelig problem for pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Fatigue forekommer oftere hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom enn hos friske og er assosiert med både sykdomsaktivitet og depresjon. De patofysiologiske mekanismene er ikke kjent, og riktig behandling ikke avklart.

Utmattelse ved inflammatorisk tarmsykdom

Graviditet og amming ved multippel sklerose

Multippel sklerose rammer ofte kvinner i fertil alder. Mange kan ønske å bli gravide. Som hovedregel kan prevensjon brukes på vanlig måte. De kan som hovedregel bli gravide og føde barn og i mange tilfeller også amme. All immunmodulerende behandling må seponeres før kvinnen forsøker å bli gravid.

Familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose

Sterkere cannabis – flere helseproblemer?

Syntetiske cannabinoider kan være betydelig mer potente og medføre langt mer alvorlige psykiske og somatiske effekter enn vanlig cannabis. Slike stoffer er nå tilgjengelig, også i Norge. Hvilke helseproblemer kan vi vente oss?

Gir sterkere cannabis flere helseproblemer?

Anbefalte artikler