()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Klimaendringene skyter fart. Det truer den globale helsen – men gir også muligheter.

  Klimakrisens muligheter

  Mest er best?

  Mest er best?

  Er det en sammenheng mellom pasientvolum og viktige kvalitetsindikatorer, slik som dødelighet og komplikasjoner, ved operasjon for abdominale aortaaneurismer? En gjennomgang av 38 observasjonsstudier identifisert ved systematisk litteratursøk kan tyde på det. Sammenhengen ser ut til å gjelde både elektive og akutte innleggelser.

  Hva er mange og når er det nok?

  Pasientvolum og kvalitet ved kirurgi for abdominale aortaaneurismer

  Når sorgen vedvarer

  Når sorgen vedvarer

  En intens og vedvarende lengsel etter avdøde er et kjernesymptom ved forlenget sorg-forstyrrelse, som er foreslått som ny diagnose i ICD-11. I motsetning til hva som skjer ved depresjon, er evnen til å glede seg i hverdagen ikke nedsatt. Deprimerte kan ofte føle seg verdiløse og være selvforaktende, noe som ikke er tilfellet ved forlenget sorg.

  Hva skiller forlenget sorg-forstyrrelse fra depresjon?

  Medfødt binyrebarkhyperplasi

  Medfødt binyrebarkhyperplasi

  Mutasjoner i CYP21A2-genet fører til nedsatt enzymaktivitet i binyrebarken, redusert produksjon av kortisol og aldosteron og økt produksjon av binyrebarkandrogener. Klinisk vil dette gi virilisering av jenter i fosterlivet og tidlig pubertet hos begge kjønn. Medfødt binyrebarkhyperplasi er med i dagens nyfødtscreening. Behandlingen består i en balanse mellom substitusjon og suppresjon av ulike kortikoider.

  Klassisk medfødt binyrebarkhyperplasi

  Glem ikke importsykdom

  Glem ikke importsykdom

  En mann i 40-årene fra et afrikansk land ble innlagt i medisinsk avdeling med hodepine og ryggsmerter. Han hadde ikke vært i hjemlandet på mange år. Han var afebril og uten patologiske funn ved orienterende nevrologisk undersøkelse. Rutineblodprøvene var også normale. Men MR-bilder viste et uvanlig funn som sikret korrekt diagnose.

  En utenlandsk mann med hodepine og ryggsmerter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media