LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse?

Falsk alarm

Kan det være nevroborreliose?

Uten typiske symptomer, slik som radikulitt og perifer fascialisparese, er det lite sannsynlig at pasienter med tretthet, svimmelhet eller hodepine har sykdommen Lyme-nevroborreliose, også ved påvisning av antistoffer i serum. Dette viser en gjennomgang av 140 pasienter utredet med bl.a. spinalpunksjon ved Sørlandet sykehus i Arendal. Av 30 pasienter med typiske symptomer, slik som radikulitt og perifer fascialisparese, fikk seks diagnosen sikker og én mulig Lyme-nevroborreliose.

Kan det være Lyme-nevroborreliose?

Lyme-nevroborreliose ved uspesifikke nevrologiske symptomer

Hematom på øret

Ørehematom oppstår typisk ved stumpt traume eller drag mot aurikkelen i forbindelse med kampsport, uhell eller vold. Skaden må behandles raskt med evakuering og påfølgende trykkbandasje for å unngå utvikling av såkalt blomkåløre. Et slikt sekvele kan medføre komplisert plastikkirurgisk rekonstruksjon.

Ørehematom

Muskelsvikt hos barn

Muskelsykdommer med debut i barnealder er ofte genetisk betinget og kan innebære store sykdomsbyrder over mange år. Normalt serumnivå av kreatinkinase utelukker ikke muskelsykdom. Ved klar mistanke, basert på kliniske funn og eventuelt økt kreatinkinasenivå, bør barnet henvises til spesialist med barnenevrologisk kompetanse for videre utredning.

Muskelsykdommer med debut i barnealder

Mann med mekanisk hjerteklaff og leggsmerter

En veltrent mann i 50-årene med mekanisk aortaklaff og permanent pacemaker fikk gjentatte episoder med smerter i den ene leggen. Plagene ble lenge oppfattet som muskulært betinget. Først etter at han fikk fascialisparese og feber, ble riktig diagnose stilt.

En veltrent mann med mekanisk aortaklaff og leggsmerter

Anbefalte artikler