()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være.

  Psykiatriens indre konflikter eksponert

  Forberedende samtale i sykehjem

  Forberedende samtale i sykehjem

  Sykehjemspasienter er ofte skrøpelige og har økt risiko for kritiske hendelser og sykehusinnleggelse. Samtaler mellom pasient, pårørende og helsepersonell kan være til hjelp for å bli enige om hva som skal skje hvis helsetilstanden skulle forverres. Slike forberedende samtaler praktiseres ved mange norske sykehjem, og noen har utarbeidet retningslinjer for hvordan de skal gjennomføres. Flest pasienter deltar i sykehjem med god legedekning.

  Forberedende samtaler i norske sykehjem

  Forhåndssamtaler = advance care planning

  Seponering av antiepileptika

  Seponering av antiepileptika

  Når er det forsvarlig å avslutte behandling med antiepileptika? Som hovedregel bør voksne pasienter ha vært anfallsfrie i minst to år. Hos barn som har en epilepsiform med god prognose, kan man vurdere seponering noe tidligere. Risiko og nytte ved seponering må alltid drøftes med pasient og pårørende. Ved eventuelt anfallsresidiv kan man gjenoppta tidligere behandling.

  Seponering av antiepileptika ved anfallsfrihet – når og hvordan?

  Veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné

  Veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné

  Unge mennesker kan bli rammet av sykdom som vanligvis ses hos eldre. Ved typiske kliniske symptomer må man derfor tenke annerledes enn det man ellers gjør. Les og lær av historien om en veltrent kvinne i 30-årene som merket at hun maktet mindre og ble tungpusten under trening.

  En veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné

  Schizofreni – er begrepet modent for skraphaugen?

  Schizofreni – er begrepet modent for skraphaugen?

  Mange mener at schizofrenibegrepet er utdatert, mens andre mener det bør skiftes ut. Men som språkforskeren skriver i sin kronikk: «Ord har ikkje berre tydingsinnhald, dei har òg brukseigenskapar. Dei termane som er føreslegne som avløysartermar for schizofreni, er nok nøye gjennomtenkte innhaldsmessig, men dei er ikkje særleg språkleg fleksible.»

  Er schizofrenitermen moden for skraphaugen?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media