Les mer ...

Artikkel

Fra redaktøren

Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer?

En finger på pulsen

Brannskader

Hvert år blir flere enn 600 pasienter innlagt i norske sykehus etter en brannskade. Til tross for forebyggende tiltak synes antallet å ha vært noenlunde konstant i flere år. Dette viser en gjennomgang av data fra Norsk pasientregister og Haukeland universitetssykehus. Småbarn er særlig utsatt for brannskader, med kontakt med svært varme væsker eller flater som vanligste skademekanisme.

Brannskadede innlagt i norske sykehus – en populasjonsbasert studie

Urinsyregikt

Urinsyregikt er karakterisert av opphopning av urinsyrekrystaller i ledd eller seneskjeder og kraftig inflammatorisk reaksjon. Slike krystallavleiringer kan påvises ved ultralydundersøkelser av ledd og ved polarisasjonsundersøkelse av leddvæske, men i klinisk praksis kan diagnosen også stilles på grunnlag av smertebeskrivelse og bildediagnostikk. For å forebygge nye anfall må urinsyrenivået reduseres.

Urinsyregikt – nytt innen diagnostikk og behandling

Strålingsindusert katarakt kan forebygges

Skader på øyelinsen kan forekomme ved vesentlig lavere stråledoser enn tidligere antatt. Personer som er utsatt for betydelig stråleeksponering i sitt yrke, har økt risiko for strålingsindusert katarakt. Bruk av blyglassbriller beskytter øyelinsen. Nye grenseverdier for stråleeksponering må innføres.

Strålingsindusert katarakt

Kvinnen som ikke gjenkjente sitt eget ansikt

En kvinne i 40-årene utviklet hodepine, først i anfall, senere konstant. Hodepinen ble etter hvert ensidig og verst rundt høyre øre. Da hun så ble forvirret – hun gjenkjente verken eget eller samboers ansikt – ble hun innlagt i nevrologisk avdeling.

Kvinnen som ikke gjenkjente sitt eget ansikt

Anbefalte artikler