LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det trengs opprydding i helsevesenets utallige og ofte motstridende retningslinjer. Hvem skal ta grep om den medisinske kunnskapen?

Et kaos

Nye psykoaktive stoffer – rett fra nett

Det kommer stadig nye psykoaktive stoffer, hvorav mange er kjemiske erstatninger av kjente rusmidler. Slike stoffer omsettes i økende grad direkte på nett. De kan ha alvorlige og uforutsette effekter, også død, og hurtigtester eller andre immunologiske analysemetoder er lite egnet til å påvise dem. Små endringer i stoffenes molekylstruktur har også juridiske implikasjoner.

Nye psykoaktive stoffer

Nye rusmidler rett fra nett

Virker polyheksanid som antiseptikum?

Den antiseptiske effekten av poliheksanid er svakt dokumentert. In vitro-studier viser antimikrobiell effekt mot grampositive bakterier, gramnegative bakterier og Candida albicans. Bivirkningene er få.

Polyheksanid – sikkerhet og effekt som antiseptikum

Blodgivere og bruk av legemidler

Bruk av legemidler er en ikke uvanlig årsak til at potensielle blodgivere avvises eller må utsette blodgivningen. Noen glemmer å si fra at de nylig har inntatt medisiner. Mange medikamenter er likevel forenlig med blodgivning, og unødvendig karantene eller avvisning kan i de fleste tilfeller unngås.

Legemiddelbruk hos blodgivere

RhD-immunisering i svangerskap

Forekomsten av immunisering hos RhD-negative gravide med RhD-positivt foster er redusert betydelig med innføring av postnatal profylakse med anti-RhD-immunglobulin. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt er blitt en sjelden dødsårsak, men alvorlig anemi hos fostre med behov for transfusjon forekommer fortsatt.

RhD-immunisering i svangerskap

Anbefalte artikler