LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Sykehusene lider under systemer som ikke fungerer. Faget skyves til siden, og de ansattes arbeidsglede forsvinner. Det vil kunne gå utover pasientene

Det syke huset

Kronisk utmattelse – ikke bare ME

Pasienters selvrapportering av kronisk utmattelse er lite egnet til å skille kronisk utmattelsessyndrom fra psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av pasienter med kronisk utmattelse som er utredet ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Av 365 pasienter fikk 48 diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (ME) og 18 diagnosen postinfeksiøs utmattelse.

Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati

Skader ved lekkasje av intravenøst tilført væske

Ved tilførsel av ulike væsker intravenøst kan det oppstå skader i det omkringliggende vev pga. lekkasje. Slike ekstravaseringsskader kan medføre nekrose, kroniske sår og betydelige senfølger. Denne type iatrogene skader må forebygges. Raskt innsettende tiltak kan redusere skadeomfanget.

Ekstravaseringsskader

Ung mann med magesmerter og bilyd

Magesmerter og infeksjonstegn er en vanlig problemstilling ved innleggelse i sykehus, men årsaken er ikke alltid knyttet til abdomen. Les og lær av historien om en mann i 20-årene med et komplekst symptombilde og mange mulige diagnoser.

En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet

Skotsk allmennmedisin basert på verdier

Vi leger må bli mer bevisste på hvorfor vi gjør som vi gjør, mener Miles Mack, som er leder for skotske allmennleger. Han er optimist på fagets vegne i en helsetjeneste der fag og politikk er knyttet tett sammen. Antall utdanningsstillinger i allmennmedisin i Skottland skal nå økes kraftig.

Vil sette legers verdier i spill

Anbefalte artikler