()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Sykehusene lider under systemer som ikke fungerer. Faget skyves til siden, og de ansattes arbeidsglede forsvinner. Det vil kunne gå utover pasientene

  Det syke huset

  Kronisk utmattelse – ikke bare ME

  Kronisk utmattelse – ikke bare ME

  Pasienters selvrapportering av kronisk utmattelse er lite egnet til å skille kronisk utmattelsessyndrom fra psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av pasienter med kronisk utmattelse som er utredet ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Av 365 pasienter fikk 48 diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (ME) og 18 diagnosen postinfeksiøs utmattelse.

  Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati

  Skader ved lekkasje av intravenøst tilført væske

  Skader ved lekkasje av intravenøst tilført væske

  Ved tilførsel av ulike væsker intravenøst kan det oppstå skader i det omkringliggende vev pga. lekkasje. Slike ekstravaseringsskader kan medføre nekrose, kroniske sår og betydelige senfølger. Denne type iatrogene skader må forebygges. Raskt innsettende tiltak kan redusere skadeomfanget.

  Ekstravaseringsskader

  Ung mann med magesmerter og bilyd

  Ung mann med magesmerter og bilyd

  Magesmerter og infeksjonstegn er en vanlig problemstilling ved innleggelse i sykehus, men årsaken er ikke alltid knyttet til abdomen. Les og lær av historien om en mann i 20-årene med et komplekst symptombilde og mange mulige diagnoser.

  En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet

  Skotsk allmennmedisin basert på verdier

  Skotsk allmennmedisin basert på verdier

  Vi leger må bli mer bevisste på hvorfor vi gjør som vi gjør, mener Miles Mack, som er leder for skotske allmennleger. Han er optimist på fagets vegne i en helsetjeneste der fag og politikk er knyttet tett sammen. Antall utdanningsstillinger i allmennmedisin i Skottland skal nå økes kraftig.

  Vil sette legers verdier i spill

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media