()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles.

  Del data

  Russ søker hjelp hos lege

  Russ søker hjelp hos lege

  Mai er russetid og eksamen. 19-åringer har økt forbruk av tjenester hos fastlege og legevakt i mai måned sammenlignet med andre kalendermåneder og med årskullene under og over. Økningen skyldes særlig luftveisinfeksjoner, skader og ulykker. Dette viser data om konsultasjoner i allmennlegetjenesten i perioden 2012 – 15.

  Russefeiring og eksamenstid – bruk av fastlege og legevakt

  Symfyse-fundus-målinger

  Symfyse-fundus-målinger

  I svangerskapsomsorgen brukes symfyse-fundus-måling for å finne fostre som vokser dårlig. Symfyse-fundus-målinger sent i svangerskapet er en sterkere prediktor for undervektig nyfødt enn målinger tidlig i svangerskapet. Dette viser en studie fra Göteborg. Slike målinger kan bidra til å identifisere svangerskap med økt risiko for komplikasjoner, men bør helst bare brukes sammen med andre kliniske variabler.

  Symfyse-fundus-mål – prediktiv verdi av ny referansekurve

  Nordisk kosthold er sunt

  Nordisk kosthold er sunt

  Et kosthold med nordiske råvarer og basert på gjeldende råd fra helsemyndighetene gir bedre lipidprofil og lavere blodtrykk og kan ha en gunstig effekt på inflammasjon. Dette viser en gjennomgang av intervensjonsstudier. Kostendringer kan være like effektivt som tilleggsmedikasjon ved statinbehandling.

  Anbefalt nordisk kosthold og risikomarkører for hjerte- og karsykdom

  Foran landsstyremøtet

  Foran landsstyremøtet

  «Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene», skriver Marit Hermansen, som stiller til gjenvalg som president på landsstyremøtet i Ålesund som starter 30. mai. Er vi på vei mot et todelt helsevesen dersom Norge ikke satser mer på helse? Hvordan skal den nye spesialistutdanningen med sine læringsmål sikre høy kompetanse hos fremtidens leger?

  Klar til dyst i Ålesund

  Er vi på full fart mot et todelt helsevesen?

  Å utgjøre en forskjell

  Flere stiller til gjenvalg

  – Arrangementer «sprer ringer i vannet» og skaper engasjement

  Kjemper videre for fremtidens spesialister

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media