()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Unge leger ønsker seg fastlønn i allmennpraksis. Det ønsket har vi ikke råd til å overse.

  Fast lege til fast lønn

  Renovaskulær sykdom hos barn

  Renovaskulær sykdom hos barn

  Renovaskulær hypertensjon hos barn gir få symptomer og er sjeldent. Forsinket diagnose kan føre til sekundær organskade på hjerte, nyrer og øyne. Ulike former for invasiv behandling er aktuelt når blodtrykksmedisin ikke er tilstrekkelig. Dette viser erfaringer med 21 pasienter ved Oslo universitetssykehus fra perioden 1998 – 2013.

  Renovaskulær sykdom hos barn – sjelden diagnose med få symptomer

  Multippel sklerose – en mitokondriesykdom?

  Multippel sklerose – en mitokondriesykdom?

  Både inflammasjon og nevrodegenerasjon ser ut til å ligge bak multippel sklerose. Mitokondriene spiller en viktig rolle i patogenesen ved flere nevrodegenerative sykdommer. Mitokondrieskader ved multippel sklerose kan være sekundært til inflammasjon, men kan også være kompensatoriske som følge av økte energikrav i aksoner som er rammet av demyelinisering.

  Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom?

  Skiløper med kraftsvikt og nedsatt bevissthet

  Skiløper med kraftsvikt og nedsatt bevissthet

  «En mann i slutten av 20-årene var på skitur i fjellet sammen med venner. Været var fint, men snøen var våt og tung, og skituren, som varte i syv timer, ble mer strabasiøs enn de først hadde tenkt.» Slik er starten på beretningen om en pasient som ble reddet med en enkel behandling etter et dramatisk sykdomsforløp og bruk av betydelige prehospitale ressurser.

  Turskiløper med kraftsvikt og nedsatt bevissthet

  Kreft, forskning og samfunnsansvar

  Kreft, forskning og samfunnsansvar

  Medisinsk forskning har gitt nye muligheter for behandling av pasienter med kreft, men også økte kostnader og sterkere krav om å prioritere. Vi trenger en kritisk diskusjon om kreftforskeres fremstilling av fremtidens behandlingsmuligheter. Dette kan bidra til en mer ansvarlig forskningspolitikk.

  Hva er ansvarlig kreftforskning?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media