()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Leger drikker heller mindre enn mer alkohol enn andre.

  Det kan likevel være for mye

  Drikker du mer enn legen din?

  Oslo-studien om ubehandlet syfilis

  Oslo-studien om ubehandlet syfilis

  Syfilis blir ofte omtalt som den store imitator. Vår kunnskap om sykdommens naturlige forløp er i stor grad basert på en studie med pasienter innlagt i Rikshospitalets hudavdeling i tiden 1891 – 1910 – uten å få datidens syfilisbehandling. Studien, publisert i 1955, omtales gjerne som Oslo-studien av ubehandlet syfilis og siteres fortsatt. Den illustrerer viktige sider ved medisinsk praksis, vitenskapsteori og etikk.

  Ubehandlet syfilis – fra Oslo til Tuskegee

  Når leger gjør feil og staten betaler

  Når leger gjør feil og staten betaler

  Pasienter som mener at de har fått skader av medisinsk behandling, kan søke staten om erstatning. Av rundt 26 600 saker i pasientskadeerstatningsordningen fra perioden 2010 – 15 var kun 93 relatert til patologifaget, de fleste pga. falskt negative svar med oversette kreftdiagnoser. I perioden 2001 – 14 ble det sendt inn 339 saker om skade etter nerveblokade, der om lag en tredel av klagerne fikk medhold. Hva kan vi lære av slike saker?

  Hva kan vi lære når staten betaler for våre feil?

  Patologirelaterte saker i pasientskadeordningen i perioden 2010 – 15

  Klager etter nerveblokade til Norsk pasientskadeerstatning 2001 – 14

  Historien bak arvelig hemokromatose

  Historien bak arvelig hemokromatose

  Den franske legen Trousseau beskrev i 1865 et syndrom med diabetes, pigmentert levercirrhose og bronsefarget hud. Fra 1950-årene ble sykdommen behandlet med årelating. Med nyere tids ferritinanalyser og påvisning av hemokromatosegenet er arvelig hemokromatose gått fra å være en livstruende sykdom til å være en risikofaktor som kan behandles.

  Arvelig hemokromatose gjennom 150 år

  Schumanns høyre hånd

  Schumanns høyre hånd

  Robert Schumann regnes som en av de store romantiske komponistene og er særlig kjent for sin klaver- og kammermusikk. Han måtte oppgi sin karriere som pianist pga. dårlig funksjon i høyre hånd. Var årsaken psykisk, traumatisk eller infeksiøs?

  Robert Schumanns høyre hånd

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media