()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag.

  Helse i hvert smil?

  Avansert behandling ved Parkinsons sykdom

  Avansert behandling ved Parkinsons sykdom

  Pasienter med Parkinsons sykdom med store motoriske fluktuasjoner kan ha nytte av dyp hjernestimulering eller kontinuerlig pumpebehandling med et dopaminpreparat eller dopaminantagonist. Bruken av slike avanserte behandlingsformer varierer mellom fylkene, selv om behandlingssentrene ikke synes å prioritere pasienter fra eget nærområde. Dette viser data fra sykehusenes operasjonsstatistikk og Reseptregisteret.

  Bruk av avansert behandling ved Parkinsons sykdom i Norge

  Amputasjon og rehabilitering

  Amputasjon og rehabilitering

  De fleste pasientene som ble innlagt for rehabilitering etter benamputasjon ved Sørlandet sykehus i perioden 2012 – 15, brukte den tilpassede protesen ett år senere. Flertallet oppnådde god funksjon og høy grad av selvhjulpenhet etter rehabilitering til tross for relativ høy alder, dårlig gangfunksjon før operasjon og flere tilleggssykdommer.

  Benamputasjon og rehabilitering

  Mindre smerter ved lokalbedøvelse

  Mindre smerter ved lokalbedøvelse

  Stadig flere og større kirurgiske inngrep foretas i lokalbedøvelse, som i seg selv kan være smertefull. Enkle tiltak som bufring med natriumbikarbonat og oppvarming av lidokainoppløsningen før injeksjon kan redusere smerten. Penetrasjon av huden i 90° vinkel og bruk av tynne kanyler kan også gi mindre smerte.

  Mindre smerte ved lokalbedøvelse

  Spontan disseksjon av koronarkar

  Spontan disseksjon av koronarkar

  Spontan koronar arteriedisseksjon er en uvanlig årsak til akutte brystsmerter og plutselig hjertedød. Tilstanden er vanligst hos yngre og middelaldrende kvinner uten risikofaktorer for aterosklerose. Diagnosen stilles oftest ved koronar angiografi. Konservativ behandling anbefales ved god koronar blodstrøm og stabil hemodynamikk.

  Spontan koronar arteriedisseksjon

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media