LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Forskning skal kaste lys over verden. Politikk er å foreta veivalg i det lyset. Derfor er politisk misbruk av forskning farlig

Fulle folk og gatelykter

Syk av drikkevannet

Til tross for gode systemer for vannforsyning skjer det jevnlig spredning av sykdom gjennom drikkevannet også i Norge. Vanligste agens ved slike vannbårne sykdomsutbrudd er norovirus og parasitter. Nær halvparten av registrerte utbrudd i Norge i perioden 2003 – 12 var knyttet til enkelthusstander med vann uten desinfeksjon, men de to største utbruddene gjaldt kommunale vannverk i henholdsvis Bergen og Røros.

Vannbårne utbrudd i Norge i perioden 2003 – 12

Nedsatt følsomhet for thyreoideahormon

Nedsatt følsomhet for thyreoideahormon kan skyldes ulike genetiske defekter og er sjeldent. Mutasjon i β-reseptoren er vanligste årsak. Slike tilstander skal ikke behandles som andre former for hyperthyreose.

Nedsatt følsomhet for thyreoideahormon

Fortsatt betablokker etter hjerteinfarkt?

Vi trenger ny og oppdatert forskning om bruk av betablokker etter hjerteinfarkt. Dette skriver kardiologer i en kronikk. Dagens kunnskapsgrunnlag er basert på studier fra 1980-årene. Siden den gang er diagnostikken ved hjerteinfarkt blitt mer sensitiv, revaskulering har bedret prognosen, og det er kommet bedre legemidler for sekundærprofylakse. Hva er optimal hjerteinfarktbehandling nå?

Utdatert kunnskapsgrunnlag for betablokkere etter hjerteinfarkt?

Lege for døende

Ronny Dalene bruker to metoder for å hjelpe pasienter som nærmer seg døden: gode legemidler for å lindre plager og samtalen med pasient og pårørende. Som palliativmedisiner er han opptatt av system og logistikk. Hans råd til fastleger og til dem som jobber på sykehjem, er svært konkrete. Legens oppgave er å gi lindring, trygghet og ro, påpeker han.

Kjentmann på siste etappe

Anbefalte artikler