()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  20 år etter at Tidsskriftet kom på internett lanserer vi ny logo og nye mobiltilpassede nettsider.

  Tradisjon og fornyelse

  Mer snusbruk blant gravide

  Mer snusbruk blant gravide

  Bruken av snus før og under svangerskapet blant gravide i Agderfylkene har økt kraftig de siste årene. Dette viser data fra elektronisk fødejournal til rundt 10 600 kvinner i perioden 2012 – 14. Andre studier har vist at snusbruk er assosiert med økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel og lav fødselsvekt. Er snusbruk blant gravide et potensielt folkehelseproblem?

  Bør gravide avstå fra enhver bruk av nikotin?

  Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder

  Hva bruker leger arbeidstiden til?

  Hva bruker leger arbeidstiden til?

  Etter 2000 rapporterte sykehusleger at de brukte en mindre del av arbeidstiden til direkte pasientarbeid enn hva de gjorde før 2000. Dette kommer frem i en spørreskjemaundersøkelse med rundt 1 600 yrkesaktive leger. For fastleger og privatpraktiserende spesialister var det bare en marginal endring. Hva er god bruk av legers arbeidstid?

  God bruk av legers arbeidstid?

  Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 – 2014

  Autoimmun myopati ved statinbruk

  Autoimmun myopati ved statinbruk

  Statiner kan trigge en progredierende autoimmun myopati. Tilstanden er preget av proksimal muskelsvakhet, forhøyet CK-nivå, antistoffer mot enzymet som hemmes av statin og nekrose uten lymfocyttinfiltrasjon i muskelbiopsi. Prognosen er vanligvis god etter seponering av statin og immundempende behandling.

  Autoimmun myopati ved statinbruk

  Spedbarn med avflatende vekstkurve

  Spedbarn med avflatende vekstkurve

  En sju måneder gammel jente ble henvist til barnelege pga. avflatende vekstkurve og hyponatremi. Foreldrene kunne fortelle at hun kunne lukte svette, særlig fra føttene. Les og lær om hvordan sjeldne sykdommer kan fanges opp tidlig.

  En syv måneder gammel jente med svette føtter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media