LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Den gode og forførende fortelling hører hjemme rundt lunsjbordet, i populærpressen og i alternativbevegelsens anekdotiske bevis. Men hører den også hjemme i vitenskapen?

Forførende forskningsfortellinger

Støtte til leger som sliter

Støttekollegaordningen er et tilbud for leger som trenger hjelp. Ordningen er både holdningsskapende og fungerer som en beredskapsordning. Den senker dessuten terskelen for å søke videre råd og behandling. Støttekollegaordningen er evaluert gjennom fokusgruppeintervjuer med 61 støttekolleger fra alle fylker.

Støttelegers syn på støttekollegaordningen

Bruk av antibiotika i svangerskap

De fleste typer antibiotika kan trygt brukes i hele eller deler av svangerskapet. Studier tyder på at bruk av erytromycin og nitrofurantoin i første trimester ikke gir økt risiko for fosterskade. Dagens anbefalinger til gravide om bruk av antibiotika er i samsvar med nyere forskning.

Bruk av antibiotika i svangerskapet

Langtidsbivirkninger av antiepileptika

Antiepileptika har ulik bivirkningsprofil, og nye midler synes å ha færre bivirkninger enn gamle. Men langtidsbivirkninger kan være ukjente, komme snikende og være lett å overse. Ved valg av antiepileptisk legemiddel må risikoen for bivirkninger veies opp mot forventet nytte.

Langtidsbivirkninger av antiepileptika

Febersyk etter safari

Økt reiseaktivitet, også til fjerne land, innebærer at norske leger må ha kunnskap om tropesykdommer. En mann i 30-årene ble innlagt i sykehus pga. feber og slapphet etter å ha vært på safari i Sør-Afrika noen uker tidligere. Kunne det være malaria? Tyfoidfeber? Annen tropesykdom?

En mann i 30-årene med feber etter safari i Sør-Afrika

Anbefalte artikler