()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge.

  Mor på en ny måte

  To verdener: sykehjem og sykehus

  To verdener: sykehjem og sykehus

  Sykehjemsleger og sykehusleger har ulik tilnærming til de samme pasientene og lite kommunikasjon seg imellom. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 46 sykehjemsleger og 41 sykehusleger. Begge gruppene var opptatt av unødvendige innleggelser, overbehandling og mangelfull informasjonsutveksling. Hva skal til for å bedre samhandlingen i helsevesenet?

  Spille hverandre gode

  Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger

  Mobil røntgentjeneste i sykehjem

  Mobil røntgentjeneste i sykehjem

  Et tilbud om mobil røntgentjeneste med bildeopptak i sykehjem kan spare sykehjemspasienter for transport til røntgenavdeling. I et treårig prøveprosjekt i Vestfold var mobil røntgentjeneste et diagnostisk tilbud som i mange tilfeller ellers ikke ville ha blitt gitt. Hos mange pasienter fikk bildene betydning for diagnostikk og behandling.

  Nyttig med røntgen på sykehjem

  Mobil røntgentjeneste ved sykehjem

  Tatovering med følger

  Tatovering med følger

  Tatovering kan gi mange typer komplikasjoner, både av infeksiøs og ikke-infeksiøs karakter. En mann i 40-årene fikk utført en tatovering under et ferieopphold i Asia. Under oppholdet utviklet han et utslett og etter hjemkomst allmennsymptomer og feber. Relevant prøvetaking var avgjørende for å stille riktig diagnose.

  Tatovert norsk turist med feber og utslett

  Pasientmedvirkning i forskning

  Pasientmedvirkning i forskning

  Brukermedvirkning og personvern er viktig både i klinisk praksis og i medisinsk forskning. Brukerperspektivet kan bidra til mer praksisrelevant kunnskap. Hvordan påvirker brukermedvirkning forskningsprosessen? Kan velmente pålegg for å ivareta personvernet påvirke deltagernes velferd negativt?

  Mer til skade enn til gagn – hvor mye skal pasientene vite?

  Hvorfor skal pasienten medvirke i forskning?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media