Fra sentralstyret
NO IMAGE
08.10.2009
– Vår utfordring er å levere på prinsipp- og arbeidsprogrammet og samtidig fremme Legeforeningens politikk på dagsaktuelle helsepolitiske temaer i tråd med Legeforeningens formålsparagraf, sier...
NO IMAGE
08.10.2009
– En av Legeforeningens viktigste utfordringer er å komme i god dialog med helsemyndighetene om fremtidens utfordringer for helsevesenet, sier Arne Laudal Refsum. Arne Laudal Refsum. Foto Ellen Juul...
NO IMAGE
08.10.2009
– Vi kan ikke lenger ha et system hvor man etter flere år i arbeid har et dårligere stillingsvern enn både yngre og eldre kolleger, og faktisk på det tidspunktet risikerer å stå uten jobb, sier Hege...
NO IMAGE
08.10.2009
– Det er et viktig anliggende å få de ulike ledd av helsevesenet til å fungere godt sammen til pasientens beste. Det krever enighet om ansvars- og oppgavedeling, og kapasitet og prioritering må være...
NO IMAGE
08.10.2009
– En av de viktigste utfordringene for Legeforeningen er å reetablere vektleggingen av fag og kvalitet i sykehusene spesielt og i helsetjenesten generelt. Cecilie Risøe. Foto Ellen Juul Andersen...
NO IMAGE
24.09.2009
– Vi skal være aktive i ulike fora og i det offentlige rom når struktur og faglig innhold i sykehus og andre helseinstitusjoner avgjøres, sier Jon Helle. Det nyvalgte sentralstyremedlemmet synes det...
NO IMAGE
24.09.2009
– Arbeidet med samhandlingsreformen, spesialistutdanningen og legers arbeids- og lønnsvilkår er de tre viktigste utfordringene Legeforeningens står overfor i tiden fremover, sier Kari Sollien. –...
NO IMAGE
24.09.2009
– Det er liten tvil om at Legeforeningen står overfor store utfordringer på mange områder i tiden fremover. Det blir viktig å opprettholde vår posisjon som en sentral aktør for innholdet og...
NO IMAGE
24.09.2009
– Det å være tillitsvalgt er en enorm mulighet til å være med på å forme sin egen og andres arbeidssituasjon, sier Lars Utne Haukland. Lars Utne Haukland. Foto Ellen Juul Andersen – Jeg er både stolt...
NO IMAGE
23.10.2008
Allergimedisiner i butikken Statens legemiddelverk har foreslått å endre utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek. Forslaget innebærer at også...