Et godt stillingsvern for medlemmene

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi kan ikke lenger ha et system hvor man etter flere år i arbeid har et dårligere stillingsvern enn både yngre og eldre kolleger, og faktisk på det tidspunktet risikerer å stå uten jobb, sier Hege Gjessing.

  Som en av de viktigste utfordringene for Legeforeningen i tiden fremover trekker Gjessing frem viktigheten av et godt stillingsvern for medlemmene. Det betyr at så mange sykehusleger som mulig bør få tilbud om fast stilling.

  – Tidligere har man tenkt at midlertidige stillinger var nødvendig for å sikre rekruttering av nye. Denne tenkningen ble utviklet i en tid med stort legeunderskudd da man alltid var trygg på å få jobb. Slik er det ikke lenger, og derfor må vi tenke annerledes. Det å tilby faste stillinger vil også gjøre det lettere å bygge avdelinger som er preget av høy faglig kvalitet og godt arbeidsmiljø, sier hun.

  Ledelse og kollegialitet

  Ledelse og kollegialitet

  – Det er fremdeles kulturer ved noen av våre arbeidsplasser som i verste fall kan føre til at man mister folk man ikke vil miste. Det eksisterer en del uhensiktsmessig stress som tar energi bort fra det arbeidet som skal gjøres. Jeg tror det ville være en fordel for Legeforeningen å utvikle en sterk kollegialitetsfølelse på tvers av fagene, og vi trenger ledere som er interessert i og gis tid til å utvikle gode miljøer. Det vil gi oss muligheten til å øke kvaliteten på arbeidet vårt. Legeforeningen bør også sette dette høyt på dagsordenen i kommende periode, understreker Gjessing.

  Kompetanse og kvalitet

  Kompetanse og kvalitet

  – Både leger og Legeforeningen er opptatt av å ivareta og utvikle høy kompetanse og høy kvalitet. Det kan se ut som om de som styrer helsevesenet tar dette for gitt og stoler på at legene leverer uansett. Jeg tror ikke det er så enkelt, og derfor er det viktig at Legeforeningen bidrar til at kompetanse og kvalitet kan utvikles. Jeg tenker på forskning, veiledning, videreutdanning innenfor de forskjellige spesialiteter og etterutdanning av de som allerede er spesialister. Mange opplever at dette ikke lenger prioriteres. Jeg tror utvikling av nye kvalitetsmål kan være med på å snu denne trenden.

  Legeforeningens styrke er åpenbart alle som legger ned tid og krefter i dette arbeidet. Vi har et flott og velfungerende sekretariat, og vi har mange tillitsvalgte spredt over hele landet som velger å jobbe med dette i tillegg til vanlig jobb. Det at mange bidrar med ideer og meninger, gjør at vi kan bevege oss videre som forening, sier Gjessing engasjert.

  Gir påvirkningsmulighet

  Gir påvirkningsmulighet

  Hege Gjessing (f. 1972) har allerede sittet to år i Legeforeningens sentralstyre og som leder av Yngre legers forening (Ylf). Nå tar hun fatt på to nye år i begge verv.

  – Som tillitsvalgt får man mulighet til å påvirke systemet. Systemet er selvsagt en treg materie og forandringene går alltid langsomt, men det er utenfor enhver tvil at det er de tillitsvalgtes meninger som danner Legeforeningens meninger og som skaper utvikling. Som tillitsvalgt får man også kunnskap om det systemet vi jobber i. Dette kan være på godt og vondt, for det er ikke alle deler av systemet som er bra, men de aller, aller fleste opplever det som en fordel å kjenne til dette. Som tillitsvalgt får man også trening i argumentasjon og forhandlinger. Man lærer seg hva som virker og hva som ikke fører til resultater. Selv synes jeg dette er en spesielt bra del av det å være tillitsvalgt – ikke minst er det også en gylden mulighet til å få venner og kontakter i hele landet, sier hun.

  Løper, leser og lytter

  Løper, leser og lytter

  Når Hege Gjessing tar seg fri så løper hun. – Akkurat nå er det opptrening til halvmaraton i Oslo i slutten av september, og det tar en del tid, sier hun. – Ellers er jeg veldig glad i å lese. Jeg har en tendens til å kjøpe altfor mange bøker, magasiner og aviser som blir liggende i hauger hjemme. For tiden ligger tegneseriealbumet Modesty Blaise på nattbordet. – I sommer fikk jeg meg veldig gode hodetelefoner og dermed har jeg begynt å lytte mer til musikk. Når høstmørket kommer har jeg en tendens til å bli hektet på en eller annen TV-serie, og jeg kan gjerne se de samme om igjen, avslutter Gjessing.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media