Vil styrke rettighetene til barn av pasienter

Fra sentralstyret Møte 21.8.2008
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter myndighetenes forslag om å bedre rettsstillingen til barn av pasienter med alvorlige sykdommer eller skader, men understreker at dette må gjøres på en annen måte enn foreslått.

  Helse- og omsorgsdepartementets forslag, som innebærer endring av helsepersonellovens § 23 a, betyr at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov når foreldre som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, ikke har evne eller mulighet til å yte barnet hjelp og nødvendig omsorg (1).

  Myndighetene har også fremsatt forslag om en ny bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven og tilføyelser i forskrift om pasientjournal for å styrke rettsstillingen til barn av slike pasienter.

  – Barn som er pårørende har etter dagens pasientrettighetslov i liten grad selvstendig rett til å få informasjon eller annen oppfølging fra helsetjenesten. Legeforeningen mener at det er viktig med tiltak for å bedre rettsstillingen til barn av pasienter som er psykisk syke, rusmiddelbrukere eller som har alvorlig somatisk sykdom eller skade, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

  Men hun understreker samtidig behovet for justeringer i myndighetens forslag slik at dette fremstår som en pasientrettighet og ikke som et unntak fra taushetsplikten.

  – Vi mener det er av stor betydning at slik lovgivning er gjennomtenkt og tilgjengelig noe som ikke er oppfylt i denne saken. Legeforeningen har derfor gitt departementet forslag om hvordan ordningen bør reguleres for å være tilgjengelig for brukere, pasienter og helsepersonell, sier legepresidenten.

  Les høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=133305

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media