Til pasientens beste

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er et viktig anliggende å få de ulike ledd av helsevesenet til å fungere godt sammen til pasientens beste. Det krever enighet om ansvars- og oppgavedeling, og kapasitet og prioritering må være avstemt hos de instanser som skal samhandle, sier Trond Egil Hansen.

  Som en av de viktigste utfordringene Legeforeningen står overfor trekker han frem det å få omsatt de gode tanker om samhandling til virkelighet med bruk av virkemidler som faktisk gir de resultatene som ønskes.

  – Det er også viktig å få på plass finansieringsordninger som fremmer kvalitet og gode prioriteringer i hele helsetjenesten, sier han. – Økonomiske incentiver virker, enten man vil erkjenne det eller ikke. Det oppstår spenninger når de økonomiske incentivene virker i feil retning. Blant annet blir arbeid med tidkrevende pasienter for dårlig honorert. Det gjelder for eksempel eldre, multisyke, psykiatri og sammensatte lidelser.

  Trond Egil Hansen (f. 1959) er fastlege og sykehjemslege i Bergen. Det siste året har han hatt permisjon fra jobben i Bergen og arbeidet som overlege ved Longyearbyen sykehus på Svalbard. Han går nå inn i en ny toårsperiode som sentralstyremedlem i Legeforeningen i tillegg til at han tar over stafettpinnen som leder av Allmennlegeforeningen.

  – Det å være tillitsvalgt oppfatter jeg som en viktig rolle, og jeg er forberedt på mye hardt arbeid i tiden fremover. Jeg håper å kunne gjøre en jobb som medlemmene er fornøyd med, og jeg er forberedt på å få kritikk hvis jeg ikke lykkes, sier han.

  Kvalitet i høysetet

  Kvalitet i høysetet

  Kvaliteten på spesialistutdanningen er et annet viktig område Hansen trekker frem. – Det er viktig å bevare en god spesialistutdanning og en god spesialitetsstruktur som kan borge for kvalitet i helsetjenesten. At delegasjonsadgangen til godkjenning av den enkelte spesialist er inndratt, kan Legeforeningen leve greit med. Men kvalitet i helsetjenesten forutsetter at kvaliteten på spesialistutdanningen opprettholdes, og det er det avgjørende at Legeforeningen fortsatt får anledning til å bistå myndighetene med, sier han.

  Hansen er også opptatt av at Legeforeningen må ha et faglig solid fundament. – Det å ha fag og fagforening i samme legeforening gir styrke, men det forutsetter at det faglige grunnlaget er solid. Vi ville raskt blitt avslørt hvis økonomisk og politisk argumentasjon ble gitt faglig forkledning uten at grunnlaget holder, sier han engasjert.

  Kobler av med sudoku

  Kobler av med sudoku

  – Fritid har jeg for tiden lite av, men jeg prøver å nyte naturen og gode kulturopplevelser. – Svalbard-naturen er fantastisk til alle årstider, svarer Hansen på spørsmål om hva han fordriver tiden med når han ikke er på jobb. – Alle barna mine er voksne og har flyttet for seg selv, men jeg er så heldig at jeg har fått barnebarn og det er flott, sier han.

  På nattbordet til Trond Egil Hansen finner man vanligvis ingen bøker, men heller en stor bunke med sakspapirer samt en sudoku som han fra tid til annen slapper av med.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media