Internett-kurs for tillitsvalgte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Tillitsvalgte innenfor KS-området skal få tilbud om nettbaserte kurs.

Det er ikke alle tillitsvalgte som har anledning til å delta på de sentrale grunnkursene, og noen går også inn i verv på et senere tidspunkt i valgperioden. Et nettkurs vil gi muligheter for de tillitsvalgte til å gå inn på Legeforeningens nettsider når de selv vil, for å få nærmere kunnskap om det regelverk som setter rammer for deres funksjoner.

Internettkurs skal ikke erstatte ordinær kursvirksomhet, men være et supplement, enten man er ny som tillitsvalgt, eller føler behov for en oppfriskning av kunnskaper etter tidligere gjennomførte kurs.

Kurset skal først utvikles for KS-området, men det vil også være en plattform for å utvikle kurs i de andre tariffområdene.

Bakgrunnen for at man ønsker å tilby internettkurs er også at det, særlig innenfor tariffområdet for ansatte i kommunene, er svært kostbart å kalle alle tillitsvalgte inn til ordinære tillitsvalgtkurs.

Anbefalte artikler