Nytt sentralstyre med omfattende oppdrag

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vår utfordring er å levere på prinsipp- og arbeidsprogrammet og samtidig fremme Legeforeningens politikk på dagsaktuelle helsepolitiske temaer i tråd med Legeforeningens formålsparagraf, sier Torunn Janbu.

  – Legeforeningen kan glede seg over et nytt meget kompetent og engasjert sentralstyre, sier Legeforeningens president, som nå tar fatt på sin tredje periode. – Styret har fått et omfattende oppdrag fra landsstyret gjennom prinsipp- og arbeidsprogrammet Bedre medisinsk kunnskap gir bedre helse, som ble vedtatt av landsstyret i Bodø i juni. Vår utfordring er å levere på dette og samtidig fremme Legeforeningens politikk på dagsaktuelle helsepolitiske temaer i tråd med Legeforeningens formålsparagraf, sier hun.

  Gir legitimitet

  Gir legitimitet

  – Den store medlemsoppslutningen gir Legeforeningen legitimitet. Vi har blant våre medlemmer de aller dyktigste fagfolkene og kan bidra med solide innspill i helsedebatter – både faglig og helsepolitisk. Dyktige tillitsvalgte jobber hardt for gode arbeidsbetingelser og rammevilkår for høykompetent yrkesutøvelse. Et meget dyktig sekretariat bistår i arbeidet. Vår faglige akse gir et godt grunnlag for vår fagforeningspolitikk og vår fagforeningsakse sikrer grunnleggende forutsetninger for god fagutøvelse, sier Janbu.

  – Sykehusene blir karakterisert som «verstinger» på flere områder – fra pengeforbruk til brudd på likestillingsloven. Arbeidsmiljøet blir verre, tid til å ivareta pasientene reduseres, muligheter for å holde seg faglig à jour og utdanning nedprioriteres og forskning settes på vent.

  Hvordan tror man at sykehusene skal være i stand til å gi tilbud til pasienter i fremtiden? De blir verken attraktive arbeidsplasser eller gis mulighet til å holde kompetansen oppe og sørge for at Norge kan følge med på internasjonal medisinsk utvikling. Det hjelper ikke å argumentere med at spesialisthelsetjenesten har fått så mange penger. Og har den det, sett i forhold til nye oppgaver og økt aktivitet? Situasjonsbeskrivelsen er like reell uansett. Det burde gi grunn til betydelig bekymring hos eier og sykehusledelse – og deretter handling for å rette opp – mens det fortsatt eksisterer gode fagmiljøer og innsatsvillig og ikke nedkjørt helsepersonell. Dette er store ledelsesutfordringer. Det må investeres i kunnskap i dag, og det må investeres i human kapital.

  Situasjonen krever at Legeforeningen gjennom tillitsvalgtapparatet prioriterer arbeidet mot eier og ledelse, og mot arbeidsmiljøet i sykehus, understreker legepresidenten.

  Mange utfordringer

  Mange utfordringer

  – Legeforeningen støtter samhandlingsreformens intensjoner. Stortingsmeldingen konkluderer i svært liten grad om virkemidler, det skal det arbeides videre med. Legeforeningen har godt forankrede meninger om flere av de foreslåtte tiltak. Det vil legge grunnlaget for vårt helsepolitiske arbeid fremover.

  Muligheten for å gjennomføre samhandlingsreformens kongstanker og ta ut gevinstene som beskrives, avhenger i stor grad av hvorvidt de endringene som foreslås mht. finansiering av kommune- og spesialisthelsetjenesten er gjennomførbare og med forventet effekt. Mange kritiske røster har beskrevet at forslagene om endringer av finansiering enten ikke er mulig å gjennomføre, eller ikke vil virke etter intensjonen. Kommunene vil ikke få nok penger, effekten av forebygging er usikker og kommer etter mange år, og kommunene har ikke tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de økte oppgavene, da mange er for små, sier hun.

  – Legeforeningen bør prioritere arbeidet med utvikling av fastlegeordningen for å sikre rekruttering, forskning og utdanning og det vi siden innføringen i 2001 har visst ville bli et problem – ivaretaking av offentlige allmennmedisinske oppgaver.

  Alle politiske festtaler hyller betydningen av å satse på forskning. Da er det tankevekkende å se hvor lite vi satser og hvor lett kranen skrus igjen. Akademiske miljøer bruker sitt engasjement på sitt fag og bare sjelden til å rope varsko. Men nå ropes det varsko av mange. Nylig skrev rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, en meget tankevekkende kronikk i Aftenposten under tittelen Vi er under press (1). Legeforeningen har et stort prosjekt om satsing på forskning. Det omfatter faget, rammevilkårene og hvordan man skal få gjennomslag for satsingen. Forskning er og vil være et hovedsatsingsområde for Legeforeningen fremover.

  Utfordrende fremtid

  Utfordrende fremtid

  – Aldri har det vært viktigere å ha gode tillitsvalgte. Det er viktig å stille opp som tillitsvalgt og medlemmene må støtte godt opp om dem. Legeforeningen er en sterk organisasjon og organiserer arbeidet for å gi støtte til tillitsvalgte. Sentralstyret ser frem til en periode der vi sammen med medlemmene går inn i en utfordrende og spennende fremtid for norsk helsetjeneste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media