Må aldri akseptere uverdige helsetilbud

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det å være tillitsvalgt er en enorm mulighet til å være med på å forme sin egen og andres arbeidssituasjon, sier Lars Utne Haukland.

  – Jeg er både stolt og svært ydmyk over den tilliten som gis fra et så ressurssterkt kollegium for å ivareta våre felles interesser. Det gjøres et fantastisk godt arbeid lokalt ved helseforetakene, og jeg er imponert over den innsatsen som legges ned av svært mange tillitsvalgte, sier han engasjert. Lars Utne Haukland (f. 1972) er lege i spesialisering i barnesykdommer ved Nordlandssykehuset i Bodø og er nyvalgt sentralstyremedlem i Legeforeningen.

  Arbeidsvilkår og helse

  Arbeidsvilkår og helse

  – Jeg er veldig opptatt av at Legeforeningen i en tid hvor eiersiden retter mer og mer oppmerksomhet mot økonomisk kontroll og budsjetter, ivaretar kvalitet og forsvarlighet i tjenestene som tilbys pasientene. Vi må aldri akseptere at økonomiske krav om effektivitet og reduksjon av tildelte ressurser, fører til et utilstrekkelig og uverdig helsetilbud til de som trenger det. Legeforeningen må også passe på at legers arbeidsvilkår og helse ivaretas i denne tiden. Mange jobber stadig mer for å få gjort alt som forventes utført på for kort tid, og opplever å gå hjem fra jobb med en følelse av dårlig samvittighet.

  Bekymringsverdig mange yngre kollegaer opplever at jobb går ut over familieliv i en slik grad at de ønsker å gå ned i stillingsprosent, redusere arbeidstid på andre måter og noen søker seg bort fra praktiserende fag.

  – Som lege i spesialisering er jeg opptatt av at spesialistutdannelsen må være kvalitativt god, og kravene til utdanningsavdelinger må sikres videre gjennom tilsyn slik det har vært frem til nå. Legeforeningen må i tiden som kommer følge tett hvordan den nye spesialistgodkjennelsen legges opp til å fungere, og komme med innspill for å ivareta kvaliteten i opplæringen av kommende spesialister. Man må også i de kommende årene kunne stole på at en godkjent spesialist har de kvaliteter som forventes, sier han videre.

  Turnustjenesten – en felles basis

  Turnustjenesten – en felles basis

  – Den kommende endringen i turnustjenesten må bli gjennomført slik at tjenesten blir en sterk felles basis for alle som skal jobbe som lege i Norge. Det er viktig at alle som praktiserer som lege i det norske systemet har en forståelse for hverandres arbeidssituasjon og utfordringer. Det ivaretas best ved at alle gjennomgår en felles basistjeneste med en periode både på sykehus og i distriktshelsetjenesten. Legeforeningen må fortsatt være en pådriver for at godt kvalitativt innhold blir prioriteten i det videre arbeidet med utviklingen av den nye tjenesten, slik at nyutdannede leger får en god og lærerik start på legelivet, påpeker Haukland.

  Med smokk på nattbordet

  Med smokk på nattbordet

  På fritiden er det familien som prioriteres, og Hedda på to år holder familen aktivt engasjert. – Jeg forsøker også å få tid til regelmessig fysisk aktivitet, både sammen med familien og alene. Fjellturer, kajakk-padling, sykling, langrenn og jogging er blant interessene. Jeg prøver også å få med meg en del kulturell aktivitet, særlig konserter når det passer. Vi er veldig glad i å reise, og vi skal også etter hvert i gang med husbygging, slik at døgnet er i ferd med å ha for få timer, legger den aktive mannen til.

  På nattbordet til Lars Utne Haukland ligger det en smokk og en vekkerklokke som sjelden får anledning til å ringe siden smokkens eier dessverre er tilhenger av å ha morgenen med seg. – Normalt sett ligger det også en god bok der, avslutter han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media