Må komme i god dialog

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – En av Legeforeningens viktigste utfordringer er å komme i god dialog med helsemyndighetene om fremtidens utfordringer for helsevesenet, sier Arne Laudal Refsum.

  – Det gjelder både styrkingen av allmennmedisinen, til sykehusenes strukturendringer og deres økonomiske situasjon, og til hva som skal skje dersom de regionale helseforetakene blir nedlagt, sier Legeforeningens visepresident.

  Arne Laudal Refsum (f. 1959) går nå inn i sin annen periode som medlem av sentralstyret og som visepresident, et verv han har innehatt ca. ett år. – Vi må klare å tydeliggjøre behovet for kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid på nasjonalt nivå. Dette må skje i åpenhet, og etter hvert må resultatene av dette arbeidet offentliggjøres. Det innebærer i seg selv store utfordringer, ved at resultatene må være sammenliknbare. Vi må unngå at naturlige variabler som befolkningssammensetning, geografiske forhold, lokalsykehus kontra regionssykehus med mer, resulterer i medieoppslag på helt gale premisser, sier han.

  Tillitsvalgtes forhold må bedres

  Tillitsvalgtes forhold må bedres

  Legeforeningen må fortsatt arbeide for å styrke arbeidsforholdene for våre tillitsvalgte i de fremste rekkene, understreker Refsum. – Det er disse som utgjør bærebjelken i vår organisasjon og som trenger mer støtte i arbeidet, enten det er behov for tekniske hjelpemidler som data/telefon eller sekretærhjelp til korrespondanse, møtereferater, arkivering, etc.

  – Legeforeningens styrke ligger i den store medlemsoppslutningen med vel 96 % av legene som medlemmer, sier Refsum. – Vår organisasjonsmodell, hvor både yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger er under samme paraply, synes jeg er god. Sist, men ikke minst, vil jeg nevne vårt dyktige sekretariat som en stor styrke.

  Krevende og givende tillitsvalgtarbeid

  Krevende og givende tillitsvalgtarbeid

  Arne Laudal Refsum har de siste to årene vært permittert fra stillingen som overlege ved Diakonhjemmet Sykehus, men går nå tilbake i halv stilling. Han har hatt en rekke tillitsverv i alle årene han har praktisert som lege, både ved lokal- og universitetssykehus, i Oslo Legeforening og som leder av Overlegeforeningen, et verv han fortsatt innehar.

  – Det er de lokale tillitsvalgte som både er nærmest problemene og som er nærmest medlemmene, sier Refsum. – Men det har skjedd en utrolig profesjonalisering av våre tillitsvalgte, noe som gir ekstra utfordringer for den enkelte tillitsvalgte. Vi ser dette bl.a. ved at vi har problemer med å rekruttere tillitsvalgte, sier han. – Jeg vil imidlertid understreke at det å være tillitsvalgt også gir utrolig mye tilbake. Man blir kjent med svært mange kollegaer på tvers av avdelinger eller arbeidsplass, man får utrolig god oversikt over hva som skjer i kommunene eller på sykehuset, og man lærer seg lederskap, sier han.

  Følger barna tett

  Følger barna tett

  Visepresidenten prioriterer familien og følger tett opp sine tre barn både i skolearbeid og fritidsaktiviteter. – Jeg har de senere årene vært på mange fotballtreninger og kamper, og er alltid hjemme når barna har «ikke-hjemme-alene-fest». Mitt inntrykk er at ungdommene synes det er helt greit at voksne er rundt dem, sier han.

  – Jeg prøver også å trene, men de siste årene har det dessverre blitt alt for lite. Jeg har ambisjoner om at dette skal bli bedre i årene som kommer, og jeg deltar så ofte jeg har anledning i Legeforeningens tirsdagsløpegruppe sammen med blant andre Hege Gjessing og noen av sekretariatets ansatte.

  På nattbordet har Refsum kriminalromaner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media