Opptatt av kvalitet og kapasitet

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Arbeidet med samhandlingsreformen, spesialistutdanningen og legers arbeids- og lønnsvilkår er de tre viktigste utfordringene Legeforeningens står overfor i tiden fremover, sier Kari Sollien.

  – Legeforeningen står stadig overfor nye utfordringer. Jeg tror arbeidet med samhandlingsreformen vil bli viktig fremover. Legeforeningen må arbeide for at denne reformen får en god innretning slik at vi får en sammenhengende helsetjeneste som er riktig dimensjonert i alle ledd. Det vil også bli viktig å sikre kvalitet i alle ledd. Legeforeningen må være en pådriver for systematisk kvalitetsarbeid i helsetjenesten, sier hun.

  Kari Sollien (f. 1970) er fersk som sentralstyremedlem i Legeforeningen. Bak seg har hun derimot flere år som aktiv tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen, blant annet som styremedlem. Til daglig arbeider hun som fastlege på Kapp legesenter på Toten.

  Lærerikt å være tillitsvalgt

  Lærerikt å være tillitsvalgt

  – Jeg har sittet to år i Legeforeningens tariffutvalg. Det har vært utfordrende og lærerikt. Det er et viktig mål i forhandlingene å få til en felles forståelse med myndighetene om hvordan rammevilkårene virker inn for å oppnå ønskede resultater. Dette har vært særlig utfordrende i årets forhandlinger, og det blir et svært viktig arbeidsområde for Legeforeningen fremover.

  – Det blir også svært viktig at Legeforeningen får til et fortsatt godt samarbeid med myndighetene om spesialistutdanningen. Kvaliteten på utdanningen og kapasitet må sikres også i fremtiden. Det er også til enhver tid viktig at Legeforeningen jobber hardt og målrettet for legers lønns- og arbeidsvilkår, sier Sollien.

  – Legeforeningen organiserer de aller fleste leger i Norge. Det gir styrke og legitimitet i forhold til myndigheter og i forhandlinger. Legeforeningens tydelige faglighet er også en viktig styrke, sier hun.

  Det er både en ære og et privilegium å være tillitsvalgt i Legeforeningen. Gjennom arbeidet som tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen har jeg lært mye, og møtt mange flotte mennesker. Det er utfordrende å være tillitsvalgt når idealene og ønskene blir brynt mot virkeligheten, for eksempel i en forhandlingssituasjon. Nå gleder jeg meg til å begynne arbeidet for hele Legeforeningen i sentralstyret, sier hun videre.

  Praktisk anlagt

  Praktisk anlagt

  Når Kari Sollien har fri, er det ofte praktiske aktiviteter hun er opptatt med, og hun har ofte flere praktiske prosjekter på gang. Hun forteller at hun og samboeren de siste to årene har bygd seg hytte og at mye av fritiden har gått med til snekring og maling på hytta. – Jeg har en datter på ni år og en stor katt som også trives godt på hytta, sier hun.

  Kari Sollien får også tid til å lese i en travel hverdag. For tiden er Per Pettersons Jeg forbanner tidens elv å finne på hennes nattbord. – Ellers liker vi å reise litt når vi kan, og trives godt når vi kan utforske europeisk mat og vinkultur, avslutter hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media