Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Ragnhild Elise Ørstavik

Brev til redaktøren

Lena Lande Wekre
Stein Are Aksnes
Reidar Schwebs
Lars Slørdal
Thoralf Christoffersen

Rettelse

Jone Furulund Owe
Halvor Næss
Ivar Otto Gjerde
Jørn Eilert Bødtker
Ole-Bjørn Tysnes

Kommentar og debatt

Maren Ranhoff Hov
Christian Georg Lund
Steinar Madsen
Cecilie Sommerstad
Petter S. Hagemo
Arne Johan Norheim
Vinjar Fønnebø
Anita Salamonsen

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Lisbeth Homlong

Originalartikkel

Medisinen i bilder

Ragnhild Habberstad
Jarle Karlsen
Knut Haakon Stensæth
Thomas Renhult Skaug
Brage H. Amundsen

Kronikk

Språkspalten

Haakon B. Benestad

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Jan Fredrik Andresen

Legelivet

Olaf G. Aasland
Inger Sofie Samdal Vik
Henrik Døllner
Odd Aakervik
Ying Chen
Ole Petter Fraas Clausen
Tor Jac Eide
Ole Didrik Lærum
Annetine Staff
Giske Ursin
Ane Gerda Zahl Eriksson
Ameli Tropé
Tone Skeie Jensen
Lars A. Akslen
Ole-Erik Iversen
Jone Trovik

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent

Ester-Marie Fiskum