Plutselig, uventet hjertestans

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Over 2 500 personer får plutselig og uventet hjertestans årlig i Norge. Mange har symptomer i forkant, men unnlater å ringe nødnummer.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en amerikansk studie ble flere enn 800 voksne pasienter under 65 år eller deres pårørende intervjuet etter en plutselig uventet hjertestans (1). Informasjon ble også hentet inn fra journalene. Målet var å se hvilke symptomer pasientene hadde de siste fire ukene før uventet hjertestans og om tidlig kontakt med nødnummer kunne øke sjansene for overlevelse.

Halvparten av pasientene hadde hatt symptomer. Av disse hadde to av tre brystsmerter og/eller tungpustethet. Hos 93  % forekom symptomene minst én gang det siste døgnet før hjertestans. Kun 19  % hadde ringt et nødnummer. Overlevelsen var på 32,1  % (95  % KI 21,8 – 42,4 hos dem som ringte nødnummer ved symptomer, mot 6,0  % (95  % KI 3,5 – 6,5) hos dem som ikke hadde ringt (p < 0,001).

– Denne observasjonsstudien av pasienter med hjertestans viser som ventet mye lavere overlevelse hos pasienter som tar kontakt med nødnummer ved stans, enn ved symptomer før stans inntreffer, sier Petter Andreas Steen, professor emeritus ved Oslo universitetssykehus. – Dette er en relevant problemstilling også i Norge, sier han.

– Studien har en del svakheter. Hos 24  % av pasientene med hjertestans manglet det data om mulige symptomer, og studien lider av seleksjonsskjevhet både hva gjelder hukommelse og rapportering. Likevel underbygger studien at rask reaksjon på symptomer på akutt koronarlidelse er viktig, sier Steen.

Anbefalte artikler